เวลาเปิดบริการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 6.45 น.-17.00 น.

หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วิสัยทัศน์ (vision)
พัฒนาหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความหลากหลายของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีบรรยากาศเอื้ออำนวยส่งเสริมการเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการ และบริการที่ทันสมัย
พันธกิจ

1. จัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเรียนการการสอน
2. จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์-ครุภัณฑ์ตกแต่งหอสมุดให้เอื้ออำนวยแก่การเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า
3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการหอสมุด

เป้าหมายหอสมุด
1. มีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีในหอสมุด (Good Media)
2. มีบรรยากาศดีที่เอื้ออำนวยแก่การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ (Good Environment)
3. บริการดีเป็นระบบและทันสมัย (Good Service)

เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

สยามเทคข่าวประจำวัน

สืบค้นหนังสือ

    แบบสอบถาม

แบบประเมินเว็บไซต์

หน้าหลัก ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าใจ หนังสือเดือนพฤษภาคม 2556
หนังสือเดือนพฤษภาคม 2556

หนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

นิธิวุฒิ จันทร์ไทย. (2552). ศัพท์ TOEIC. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.

รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกในข้อสอบ TOEIC ตามสถิติของการสอบในแต่ละครั้ง โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนตามเรื่องราง เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC เพราะเป็นการท่องคำศัพท์อย่างถูกทาง โดยนอกจากจะได้รู้คำศัพท์ที่ออกสอบแล้ว ยังสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อีกด้วย

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สื่อรวิชญ. (2553). พจนานุกรม 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - จีน. กรุงเทพมหานคร : สื่อรวิชญ.


คำศัพท์จีนสมัยใหม่กว่า 30,000 คำ ภาคผนวกคำศัพท์ 35 หมวด พิเศษ คำอ่านพินอินศัพท์ภาษาจีน อ่านง่ายด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ พร้อมแนะนำวิธีใช้ภายในเล่ม ค้นหาได้รวดเร็ว ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่แสดงหมวดที่มุมบนของทุกหน้า

 

 

 

จางจิ้ง, เฉินเสี่ยวหนิง, เผิงป๋อ, ผู้เรียบเรียง (2554). 101 บทสนทนาจีน พร้อมใช้สำหรับนักท่องเที่ยว = Chinese 101 in Cartoons (For Travelers). กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุ๊คส์.

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณหมดกังวลกับการสื่อสารขณะท่องเที่ยวในประเทศจีน ด้วยบทสนทนา 101 ประโยคที่ใช้บ่อยทั้งในการซื้อตั๋ว จองโรงแรม ซื้อของ ตลอดจนการถามทาง ฝึกฝนและจดจำง่ายผ่านภาพการ์ตูนจำลองสถานการณ์ ที่มาพร้อมคำศัพท์เสริมเพื่อสร้างประโยคใหม่ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนที่น่าสนใจ พิเศษ! ไฟล์เสียง MP3 ช่วยฝึกพูดได้เร็ว สำเนียงถูกต้องอย่างเจ้าของภาษา พร้อมด้วยคำอ่านเสียงพินอินและคำอ่านไทย เพื่อให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนฝึกเองได้ทันที

 

ปริศ วงศ์ธนเสน. (2552). อ่าน เขียน เรียนเกาหลี แบบเร่งรัดด้วยตนเอง. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู.

แนะนำหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลทั่วๆ ไป ที่สนใจภาษาเกาหลี และเป็นคู่มือสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปด้วยวัตถุ ประสงค์ต่างๆ เช่น ท่องเที่ยว ทำงาน หรือศึกษาต่อ รวบรวมบทสนทนาและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้เพื่อความสะดวกเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยกำกับไว้

 

 

 

ชนาเทพ วะสวานนท์. (2555). มวยไทยรัตนโกสินทร์ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อสู้ (ฉบับสมบูรณ์). พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หนังสือมวยไทยรัตนโกสินทร์ ศาสตร์และศิลป์แห่งการต่อสู้ (ฉบับสมบูรณ์) ที่ท่านผู้อ่านกำลังถืออยู่ในมือขณะนี้ เป็นนวัตกรรมทางวิชาการอีกเล่มหนึ่งที่นำเสนอวิชามวยไทยแบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกระบวนการเรียนรู้และวิธีการฝึกมวยไทย เหมาะสำหรับคนไทยทุกเพศ ทุกวัยที่สนใจ เพื่อการเข้าถึงวิชามวยไทยได้ง่ายขึ้น โดยจัดแบ่งภาคการฝึกไว้เป็นหมวดหมู่ มีลำดับและขั้นตอนในการฝึกหัดอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่ทฤษฎีพื้นฐาน การไหว้ครูมวยไทย ไปจนถึงการฝึกหัดการต่อสู้และการป้องกันตัว อีกทั้งรูปภาพประกอบ 4 สี สวยงามทั้งเล่ม และปิดท้ายด้วยภาคผนวก เสริมให้เกิดความเข้าใจในเคล็ดลับวิชามวยไทย จึงเป็นหนังสือที่ดีมีคุณค่าคู่ควรที่จะมีไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือสมบัติส่วนรวม เพื่อให้คนไทยเจ้าของมวยไทยสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ไปทำความเข้าใจและฝึกฝนทักษะศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ให้เก่งกาจสมกับความเป็นเจ้าของมวยไทย เจ้าของศาสตร์และศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส. (2552). พูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง. กรุงเทพมหานคร : เอ็มไอเอส.

เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถสนทนาโต้ตอบได้ ภายใน 140 ชั่วโมง โดยชั่วโมงที่ 1 -- 33 เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการสนทนาพร้อมตัวอย่างประโยคเพื่อเสริมความเข้าใจ ส่วนชั่วโมงที่ 34 -- 140 บทสนานาหลากหลายสถานการณ์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และคลังประโยคมากมายที่ยกมาใช้ได้ทุกสถานการณ์พร้อมเกร็ดภาษาน่ารู้

 

 

 

พรรณาภา สิริมงคลสกุล. (2553). สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.

รวมบทสนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน มีบทสนทนาต่างๆ ที่มักพบเจอและใช้ในชีวิตประจำวันกว่า 1,000 ประโยค ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ์ที่ผู้เรียนภาษาจีนกลางจะต้องพบเจอ และมีโอกาสนำมาใช้สนทนาอย่างแน่นอน พิเศษพร้อม MP3 ฝึกพูดเสียงภาษาจีน ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ของคุณง่ายกว่าที่เคย

 

 

 

นิธิวุฒิ จันทร์ไทย. (2552). ติว Grammar เตรียมสอบ TOEIC. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.

หนังสือที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านมีความเข้าใจระบบของการทำข้อสอบ TOEIC ในส่วนของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี ด้วยเนื้อหาที่ละเอียด ชัดเจน มุ่งเน้นไวยากรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ และไวยากรณ์ที่มักออกสอบ พร้อมทั้งรวบรวมคำกริยา 3 ช่องให้ได้จดจำ ตลอดจนนำเสนอเทคนิคการตัดข้อสอบที่ไม่ตรงประเด็น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น

 

 

นิธิวุฒิ จันทร์ไทย. (2552). ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC. กรุงเทพฯ : เอ็ไอเอส.

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในระบบของกาทำข้อสอบ TOEIC อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งสามารถนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการทำข้อสอบ เพื่อให้ได้คะแนนตามที่คาดหวัง ทั้งในส่วนของการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดแนะนำวิธีการตัดข้อสอบที่ไม่ตรงประเด็นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมีดีวีดีอธิบายแนวข้อสอบ ซึ่งจะช่วยเสริมความเข้าใจในการสอบได้เป็นอย่างดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น

 

 

 

แบบสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของหอสมุดวิทยาลัยอย่างไร ?
 

สารสนเทศที่น่าสนใจ

jan561.gif

แนะนำการใช้หอสมุด

แนะนำวิทยาลัย

Dvdsiamtech.jpg